Verksamhetsutveckling: Teamarbete och teamutveckling, 1,5 hp

Kursens ger kunskaper om och förståelse för verksamhetsutveckling på teamnivå avseende teamarbete och teamutveckling. Kursen syftar också till att via vunna kunskaper kunna utveckla förmågor inom egna arbetsområden som bidrar till organisationens utveckling.

Kursinnehåll

  • Grundläggande begrepp kring team och teamarbete
  • Tanke-, beteende- och känslomässiga processer i teamarbete
  • Team- och utvecklingsmodeller
  • Metoder för att analysera och utveckla teamarbete

Start och slut: 14 april till 12 maj
Studietakt: kvartsfart
Form: via mötesverktyget Zoom

Anmälan

Gå vidare till anmälan och fyll i formuläret>>

Sista anmälningsdag är den 30 mars

         

Om författaren