Var med och hitta nya lösningar för cirkulärt byggande

Digitalt hackathon

Byggsektorn är en av de sektorerna som använder mest resurser i Europa. Om man använder livscykelperspektivet står sektorn för: ungefär hälften av allt material som utvinns, hälften av den totala energikonsumtionen, en tredjedel av vattenkonsumtionen, en tredjedel av avfallet. Cirkulära byggmetoder där material kan återanvändas och återvinnas kan minska klimatpåverkan, förbättra resursanvändningen och öka lönsamhet. För att hitta kreativa lösningar för byggbranschen, och för att komma igång med återbruksprojekt bjuder Cirkulära Kronoberg och Kalmar län tillsammans med samarbetspartners in till ett digitalt hackathon.

Ett hackathon är en kreativ och innovativ tävling där personer med olika bakgrund och kompetenser möts för att hitta nya lösningar till definierade utmaningar. Målet är att ta fram konkreta lösningar, till exempel att lösa logistiken för återbruk av byggmaterial och element, fönster och dörrar eller ta fram nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi i byggbranschen.

Var och När?
Re:Bygg hackathon genomförs digitalt den 8–10 februari 2021.

Vem söker vi?
Vi välkomnar intresseanmälan från dig som har färdigheter inom affärsutveckling, design, arkitektur, byggprocesser, juridik, innovation, IT eller marknadsföring. Som deltagare får du nätverka med likasinnade, utbyta erfarenheter samt lära dig mer om innovation och prototyping, allt medan du tillsammans tar fram nya lösningar som kan förändra branschen. Det är kostnadsfritt att medverka.

Utmaningar
Utmaningarna som deltagarna kommer ställas inför har fokus på återbruk av byggprodukter i bebyggd miljö, hur vi minskar avfall och förlänger livslängder på befintliga produkter samt hur vi bygger för framtidens återbruk.

Vinst
Vinnande bidrag får stöd för att vidareutveckla och konkretisera sin lösning för att kunna placera den på marknaden. Sista anmälningsdag till Re:Bygg hackathon är den 17 januari 2021.

TILL INTRESSEANMÄLAN>>

 

Om författaren