Utvecklingsresan är utvecklingsmodell framtagen av Västervik Framåt AB i samarbete med marknadsundersökningsföretaget Research One med syfte att kartlägga och bidra till en hållbar utveckling inom besöksnäringen i Västerviks kommun. Modellen är en del av projektet ”Den hållbara gästupplevelsen” som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet startade hösten 2020 och kommer fortlöpa fram till och med 2022.

Utvecklingsresan bygger på att företag inom besöksnäringen genomgår en enkel analys med syfte att hitta utvecklingspotentialer med kopplingar till hållbarhet och/eller värdskap. Analysen består av en rad olika delar där det enskilda företaget i del ett bedömer sin egen verksamhet via en digital startenkät som sedan följs upp med av en strukturerad djupintervju där varje svar registreras i verktyget för att sedan kunna generera en pedagogisk resultatrapport.  Rapporten kopplas till en åtgärdsplan med enkla tips och förslag på tänkbara åtgärdspunkter och möjligheter till stöd för utvecklingsinsatser.

Verktygets frågebatteri har arbetats fram av Västervik Framåt med inspel från referensdestinationer inom Länsturismgruppen i Kalmar län och Gotland* för att inneha en hög relevans och god förankring inom branschen.

Målsättningen med projektet är att, efter projekttiden, stärkt och fått en tydligare bild över destinationens hållbarhetsarbete samt arbetat upp en modell för hur arbetet med företagsutveckling kan ske, strukturerat och effektivt, med tydliga, mätbara resultat över tid.

Insatsen är beräknad att dra i gång i slutet av mars, början av april och vi siktar på att utifrån intresse kunna genomföra ett antal Utvecklingsresor under våren/försommaren, för att sedan genomföra fler efter säsongen och framåt.

Anmäl gärna ert intresse nedan!

*Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar, Glasriket, Öland och Gotland.

 

Gör din intresseanmälan här!

Vi verkar sakna dig i våra register. Fyll i dina uppgifter nedan så registrerar och anmäler vi dig.

 

 

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta mig

Name : Peter Göransson
Position : Företagsrådgivare
0490–875 09
072–858 48 01
peter.goransson@vastervik.com

Rådgivning och bollplankande för nystarter och etablerade företag. Ansvarig för starta eget-kurser och Ung Företagsamhet.

Name : Jakob Franzén
Position : Turismansvarig
0490–875 11
jakob.franzen@vastervik.comDestinationsutvecklingsfrågor, nätverk och omvärldsbevakning.