Den här boken riktar sig till dig som är ägare i ett mindre företag och därmed också chef och ledare. Är ditt företag lite större med underchefer i organisationen, kan även dessa med fördel ta del av boken. Tanken med boken är att ge praktiska tips, verktyg och exempel på hur du kan utveckla dig själv och din verksamhet. Den innehåller även delar som syftar till att öka din förståelse för hur människor och grupper fungerar och vad de behöver för att må bra och prestera väl.

Är du ovan eller tycker att det är jobbigt att läsa tjocka böcker fulla med teorier kan du använda boken för att slå upp det som du har behov av eller det som intresserar dig. Sedan kan du läsa de andra delarna i boken. Välj ordning själv – ingen har bestämt att en bok måste läsas från pärm till pärm. Du bestämmer! Boken är en mix av välkända Utveckling och förändring handlar om ta teorier och våra egna erfarenheter det ”inch-by inch” – steg för steg! som konsulter i små och stora företag inom det privata näringslivet och offentlig förvaltning. Syftet är inte att tala om vad som är rätt och fel i allt. Det är inte heller meningen att göra anspråk på vetenskaplighet och föra allt i bevis. Vi tror nämligen inte att det finns någon absolut sanning gällande chef och ledarskap. Vi har valt att inte ta med sidhänvisningar och fotnoter, boken är ingen faktabok och för den som vill fördjupa sig finns en litteraturlista och lästips i slutet av boken. Vi lämnar över till dig att bedöma vad som känns riktigt och inte.

Vi använder flera olika begrepp för att beskriva befattning eller position i boken. Chefen är den formella positionen kopplat till verksamheten. Ägaren är den juridiska positionen. Företagare kan vara den mentala positionen. Ledaren är den medarbetarna följer och tar intryck av. En person kan vara alla de här positionerna på en och samma gång. Vad som passar bäst in på dig som läsare avgör du själv. Att det är skillnad på dem råder det dock inte någon tvekan om, och bara för att du är ägare eller chef innebär det inte automatiskt att du är ledaren. Vi använder chefen som ett samlingsbegrepp i boken utom när vi vill förtydliga det vi menar.

En bärande tes är att utveckling i allmänhet och ledarskap i synnerhet utvecklas och blir till i små steg. Vi kallar det att ta sig framåt inch-by-inch. Att vara chef idag är en komplex uppgift som vi tror få förstår vidden av fullt ut. Verksamheten pågår för fullt och leveransen skall ske med precision och noggrannhet, samtidigt med beaktandet av människors behov och drivkrafter.

Vi anser att ledarskap är en profession och en heltidssysselsättning i sig. Som vi ser det är ledarskap inte arbetsuppgifter eller något som du kan göra när du har tid, det är allt du gör hela tiden. Lägger du inte rätt mängd tid och fokus på ledarskapet minskar dina chanser att leda på ett bra sätt betydligt.

Vi tror att boken kan tjäna som inspiration till egna tankar och samtal om ledarskap med kollegor, vänner och andra som kan och vill fördjupa sig i ämnet. Vi hoppas också att du som läsare vågar utmana dig själv och dina egna sanningar om vad ett bra ledarskap är och hur du själv gör.

Bokens titel vill slå ett slag för något som vi med vår erfarenhet tror mycket på, nämligen att rätt prat leder till resultat? Genom åren har vi träffat många och mycket duktiga ägare och anställda chefer inom många olika företag och organisationer som sedan har gått ”hem till sitt” och vågat prova verktygen och kommit tillbaka och berättat fantastiska historier om vad de lyckats med. Det har stärkt oss ännu mer i tron på att bra prat leder till bra resultat i form av nöjda medarbetare, nöjda kunder och kronor på sista raden.

Författare: Mårten Sallander och Rafael Pimenta, Västervik september 2020
Publicering: Reframe Consulting och Stefan Sahlén

Boken är utgiven i en del av projektet Ökad konkurrenskraft och finansierad av Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.