Tillsammans genom Covid-19


Västerviks kommun är inne i ett skede då alla funktioner i samhället måste samla sig och hjälpa varandra. Därmed också näringslivet. Västervik Framåt har initierat en rad insatser för att under Covid-19 kartlägga näringslivets status, fånga upp era behov, hjälpa till med marknadsföring och ge praktisk information och personlig rådgivning.

Läs mer i nyhetsbrevet 2020-03-19>>

Om författaren