Studio Corona – Etablering, kompetensförsörjning, boende och besöksnäring

Studio Corona flyttas till den 10 juni och förlängs till en timmes program.
Hur lockar vi rätt kompetens till Västervik och vilka företag saknar du i Västerviks kommun? Veckans Barometerfrågor är nu utskickad till näringslivet och handlar om kompetens, inflytt och etableringar.
  • Har ditt företag behov av att anställa ny kompetens inom de kommande sex månaderna?
  • Är det lätt att hitta den kompetens ditt företag behöver i Västerviks kommun?
  • Finns det någon typ av företag som du önskar skulle etablera sig i Västerviks kommun som skulle kunna komplettera ditt företag?
  • Vad ser du som det största HINDRET för att få personer med ny kompetens att flytta till Västerviks kommun?
  • Vilka anser du vara de bästa argumenten/möjligheterna för att locka kompetens till Västerviks kommun?
  • Vilken är den viktigaste kanalen i hur du jobbar för att hitta rätt kompetens till ditt företag?
  • Nämn en enskild kompetens- eller etableringssatsning som du tror skulle gynna Västerviks kommun i framtiden?
Svaren redovisas sen blandat med intervjuer av gäster i Studio Corona.
Om författaren