Grundkurs i styrelsearbete SME

Vill du öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Med kursen Rätt Fokus rustas du med viktiga kunskaper som ledamot för att ge trygghet i en roll som innebär både kontroll och strategisk förmåga.

Denna uppskattade kurs är en bra grund för att starta upp eller utveckla befintligt styrelsearbete. Både de kunskaper man får och de diskussioner man har med andra deltagare brukar värdesättas i ett långt perspektiv. Fokus är främst styrelsearbete i SME-bolag.

Utbildningen omfattar fyra olika moduler:

  • Rätt styrning
  • Rätt bemanning
  • Rätt inriktning
  • Rätt arbetssätt

Kurspärmen du får bygger på dessa moduler. Därutöver ingår boken Vägledning till god styrelsesed och anteckningsblock. Ange adress i anmälan som kursmaterialet ska skickas till.

14 april och 21 april kl 8-17

Arrangör: StyrelseAkademien Sydost

Info och anmälan: HÄR

Om författaren