Västervik Framåt tillämpar, precis som många andra arrangörer, en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 24 timmar innan våra träffars starttid. Denna avgift är olika stor beroende på aktivitet och gäller för våra samtliga träffar om inte annat specifikt anges.

Du har alltid möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe!

Meddela namn på denna till info@vastervik.com innan evenemangets start. Då utgår ingen no-show avgift trots sen avbokning.