Ledning

Thomas Eriksson
VD
0490-875 05
076-19 00 831
thomas.eriksson
@vastervik.com

Utveckling och samordning av hela verksamheten.

Ekonomi

Christina Larsson
Ekonomiansvarig
0490-875 06
070-401 55 25
christina.larsson@vastervik.com
Ekonomifrågor och affärspartnerskap
Matilda Andersson
Turistbyråansvarig/ekonomiassistent
Ekonomiassistent
0490-875 08
matilda.andersson@vastervik.com

Marknad

Niklas Lind
Marknadschef
0490-875 23
niklas.lind@vastervik.com
Kommunikationsfrågor som rör varumärkena Västervik och Västervik Framåt.
Nina Nilsson
Kommunikatör
0490-875 02
nina.nilsson@vastervik.com
Marknadsproduktion, webbredaktör vastervikframat.se och sociala medier.
Johan Öhrling Elltorp
Kommunikatör, webbansvarig
0490-875 12
johan.ohrling@vastervik.com
Evenemangsutveckling.  Webbansvarig vastervik.com och sociala medier.

Företagsutveckling

Peter Göransson
Företagsrådgivare
0490–875 09
072–858 48 01
peter.goransson@vastervik.comNyföretagarrådgivning.
Företagsrådgivning.
Samordning Starta eget-kurser.
Thomas Eriksson
VD / Affärsområdeschef Företagsutveckling
0490–875 05
076–19 00 831
thomas.eriksson
@vastervik.com

Platsutveckling

Annika Boman
Verksamhetsområdeschef Platsutveckling
0490-875 07
070-875 38 81
annika.boman@vastervik.com
Företagsetableringar
Västervik Citysamverkan
Jakob Franzén
Turism- och destinationsansvarig
0490–875 11
jakob.franzen@vastervik.com

 

 

Matilda Andersson
Turistbyråansvarig/ekonomiassistent
Ekonomiassistent
0490-875 08
matilda.andersson@vastervik.com
Caroline Björkgren
Projektledare / Inflyttarservice
Tobias Ahlstedt
Handelsledare/Projektledare
0490-875 28
tobias.ahlstedt@vastervik.com
Västervik Citysamverkan, evenemang.
Anette Karlsson
Byledare
072-300 69 70
byledare@gamlebyforetag.se

Gamleby Bysamverkan

Elisabeth Roos
Grafisk formgivare

Västerviks Turistbyrå

Västerviks Turistbyrå
Turistinformation
0490–875 20
Chatt: vastervik.com
turist@vastervik.com
Webb: www.vastervik.com