Evenemangsstöd

Västervik Framåt bereder ansökan för kommunalt ekonomiskt stöd till evenemangsarrangörer. Beslutet om eventuellt stöd och i vilken nivå tas sedan av det så kallade evenemangsrådet. Rådet består av representanter från Västerviks kommun och Västervik Framåt. Läs mer här.

Rätt tidpunkt

På sommaren duggar evenemangen tätt i Västervik men även den övriga tiden på året är fylld av spännande evenemang. Ta kontakt med oss för rådgivning kring vilken tidpunkt som passar bäst för att undvika krockar och samtidigt göra att du kan få ut så mycket som möjligt av ditt evenemang.

Tillstånd

När du har hittat en plats och tidpunkt för ditt evenemang har Västerviks kommun en evenemangslots som bistår dig med hjälp gällande de tillstånd som måste sökas från t.ex. kommun och polismyndighet.

Marknadsföring

Evenemang är viktigt för Västervik, och för att kommunens evenemang ska synas så bra som möjligt och locka en bred publik jobbar vi aktivt i samtliga våra kanaler och nätverk för att sprida information och marknadsföra evenemanget. Andra möjligheter kan vara att paketera ditt evenemang med attraktiva boendeerbjudanden. Något vi gärna hjälper till med.


Kontakt

Johan Öhrling Elltorp, Evenemangssamordnare/Projektledare, Västervik Framåt
johan.ohrling@vastervik.com
0490-875 12

mc_ett-71