Ökat fokus – ordföranderollen

Är du på väg att bli ordförande i ett SME-bolag – antingen privat eller publikt? Eller är du ny som sådan och vill känna större trygghet i rollen? Eller har du varit ordförande ett tag men vill bygga på med teoretiska kunskaper för att utveckla dig? Då är utbildningen Ökat Fokus ordföranderollen en bra investering för dig.

Kursen är indelad i tre delar:

  1. Du får förfrågan om jobbet som ordförande
  2. Du ska skapa värde med styrelsearbetet
  3. Du ska utveckla relationerna

Du får en kurspärm samt boken Vägledning till god styrelsesed och anteckningsblock..

Tid: 15/4 kl 9-17
Arrangör: StyrelseAkademien Sydost
Info och anmälan: HÄR

Om författaren