Ökat fokus modern ekonomistyrning

Ekonomi för styrelseledamöter är temat för Ökat Fokus-kursen ”Modern ekonomistyrning”.

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor. En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra.

Det här är en utbildning där du på ett pedagogiskt sätt via Bonanza lär dig företagsekonomin på ett nytt sätt. Kursdagen innehåller flera övningar:

  • Grundläggande ekonomiska samband
  • Kassaflöde
  • Case-övning
  • Branschanalys
  • Nyckeltal
  • Förslag på hur du implementerar ekonomistyrning

Tid: 20/5 kl 9-17
Arrangör: StyrelseAkademien Sydost
Info och anmälan: HÄR

Om författaren