Nu görs en nulägesanalys om Handel & Service i en digitaliserad värld

Just nu pågår en nulägesanalys kring den digitala närvaron i handeln. Det är en del av förundersökningen i projektet ”Handel & Service i en digitaliserad värld”. 

Syftet med förundersökningen är att den ska kartlägga digitaliseringsnivån och vilka behov som finns hos handel- och serviceföretag i Västerviks kommun. Vi har senaste tiden sett ett antal rapporter som visar på att digitaliseringen påverkar vår fysiska handel och vi hoppas kunna kartlägga var den påverkar och hur vi ska kunna öka vår kompetens och kunna möta upp den utveckling som sker.

Hos Västervik Framåt arbetar Caroline Björkgren med projektet och förundersökningen. Du når henne på caroline.bjorkgren@vastervik.com

Om författaren