Med Barometer Västervik vill vi mäta kunskaper och utforska attityder kring olika frågor som är viktiga för tillväxten i vårt samlade näringsliv. Svaren bildar underlag för nya satsningar i vår strävan till ett ständigt bättre näringslivsklimat. Tack för ditt engagemang!