Industriell Utveckling i Kalmar län – upptaktsmöte 31/8

Region Kalmar län beslutade under våren om en strategi för smart specialisering i Kalmar län. I strategin ingår industriell utveckling som ett område för ökad kapacitet.
Som en del i arbetet att ta fram handlingsplaner för smart specialisering bjuder Region Kalmar län in till ett upptaktsmöte för området industriell utveckling.

Digitalt upptaktsmöte 31 augusti 2021 kl. 9.00-11.00

Kompetensfrågan är central för de stora utvecklingsfrågorna i industrin – hållbarhet, digitalisering och automatisering. Därför har mötet fokus på kompetensbehov och kompetensförsörjning.
Under mötet får vi ta del av aktuella analyser som kan bidra till en gemensam bild av nuläget och en diskussion om vägen framåt.

  • Ur innehållet:
  • Industriforum – ett samverkansorgan för industrifrågor i Kalmar län
  • Smart specialisering – ökad kapacitet för industriell utveckling
  • Scania om sitt arbete med kompetensförsörjning
  • Rapporten Teknik/Industri 2021 – så ser företagen på sitt framtida kompetensbehov
  • Sydsvenska Industri- och Handelskammarens om kritiska utvecklingsfaktorer i sydöstra Sverige
  • IUC Kalmar län – en regional resurs för ökad industrikompetens

Anmäl dig senast 26 augusti på länken>>

Om författaren