Fyra nya statliga coronastöd på gång!  

Nytt korttidsstöd, särskilt omsättningsstöd (HB/KB), nedstängningsstöd och tillfällig rabatt för hyreskostnader kommer införas inom kort. Här kan du läsa om stöden och när de öppnar för ansökan.

 

 • Nytt korttidsstöd från 29 mars. Den 29 mars öppnar ansökan till det nya korttidsstödet, som förlängs till juni 2021. Från den 29 mars kan du söka retroaktivt från 1 december 2020.
  Håll dig uppdaterad och sök hos Tillväxtverket>>
 • Särskilt omsättningsstöd till HB och KB. Ett särskilt omsättningsstöd som riktas till handelsbolag och kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare, kan sökas från den 29 mars hos Boverket. Stödet omfattar mars 2020 till februari 2021.
  Håll dig uppdaterad och sök hos Boverket >>
   
 • Nedstängningsstöd till nedstängningsdrabbade.  Regeringen föreslår att du som drabbas av nedstängning till följd av den nya pandemilagen, ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka 100 procent av dina fasta kostnader och lönekostnader. Det maximala stödbeloppet som ett företag kan få är 75 miljoner kronor per månad. Handläggande myndighet föreslås vara Skatteverket. Nedstängningsstödet måste godkännas av EU-kommission.
  Följ utvecklingen på regeringens hemsida >>
 • Ny tillfällig rabatt för hyreskostnader. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att återinföra det tillfälliga lokalhyresstödet för utsatta branscher i ytterligare tre månader: januari–mars 2021. Förslaget innebär att hyresvärdar som sänker den fasta hyran kan kompenseras med 50 procent av nedsättningen. Ansökan kommer att kunna göras när de nya reglerna träder i kraft, vilket enligt den anmälan som lämnats till EU-kommissionen är den 15 april. Sista ansökningsdag blir då den 30 juni 2021. Stödet måste godkännas av EU-kommission.
  Läs mer och håll dig uppdaterad>>

 

Om författaren