Företagsforum: Digitalisering för framtiden 7/12 och 15/12

IVAs Smart industri bjuder in till Företagsforum:

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Kan digitaliseringen bidra till att skapa mer entreprenöriella företag där man värnar om innovation och livslångt lärande? Och vad kan digitaliseringen ge för möjligheter till hållbara och cirkulära lösningar som både bidrar till ökad affärsnytta och en hållbar framtid?
När
Måndag den 7 december eller tisdag den 15 december 09.00 – 12.00, efter lunch finns möjlighet att samtala med RISE:s experter.Läs mer och anmäl dig
www.iva.se/forum-20201207 (för anmälan till den 7 december)
www.iva.se/forum-20201215 (för anmälan till den 15 december)

Företagsforumet genomförs helt digitalt med möjlighet att delta den 7 eller den 15 december. Vid anmälan anges vilken workshop ni vill delta i. För att skapa bra diskussioner och utbyte är antalet platser begränsat.

Forumet arrangeras i samarbete med RISEs projekt Färdplan.

Om författaren