Företagsekonomi, Verksamhetsutveckling: Organisationer och organisationsutveckling, 1,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om och förståelse för verksamhetsutveckling på organisatorisk nivå. Kursen syftar också till att via vunna kunskaper kunna utveckla sina förmågor inom egna arbetsområden för att bidra till att utveckla verksamheten.

Kursinnehåll

  • Organisationsformer i teori och praktik
  • Organisationskultur
  • Att leda och styra en organisation
  • Att förändra en organisation

Start och slut: 3 maj till 3 juni
Studietakt: kvartsfart
Form: via mötesverktyget Zoom

 

Anmälan

Gå vidare till anmälan och fyll i formuläret>>

Sista anmälningsdag är den 30 mars

         

Om författaren