Ansökan ekonomiskt stöd till evenemangsarrangör


Västervik Framåt bereder ansökan för kommunalt ekonomiskt stöd till evenemangsarrangörer. Beslutet om eventuellt stöd och i vilken nivå tas sedan av det så kallade evenemangsrådet. Rådet består av representanter från Västerviks kommun och Västervik Framåt.

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du läser igenom Evenemangspolicyn, som beskriver process, syfte men också vilka krav som ställs på dig som arrangör vid ett eventuellt ekonomiskt stöd. T.ex. måste du cirka fyra veckor efter genomfört evenemang fylla i en utvärdering som beskriver årets evenemang – detta är ett krav för att få söka ekonomiskt stöd ytterligare år.

Fyll i följande frågor så detaljerat som möjligt. Tänk på att motivera dina uppskattningar.

Läs Västerviks kommuns evenemangspolicy på vastervik.se, klicka här. (pdf)