Enkät ute om regional exportsamverkan

Almi Företagspartner Kalmar Län nu genomför en exportenkät med 800 av regionens företag. Samma undersökning genomförs i Blekinge och Kronoberg med syftet att ta tempen på internationell handel i länets företag.

Tanken med enkäten är att få en nulägesbild kring hur länets företag ser på export och även import och vad de behöver för stöd och resurser för att antingen komma igång med internationella affärer eller få dem att växa ytterligare. Baserat på detta kan man sedan utforma erbjudanden som företagen faktiskt efterfrågar.

Undersökningen startar nu och ska vara genomförd innan jul, därefter kommer den sammanställas och resultatet publiceras.

 

Undersökningen finansieras av Tillväxtverkets inom ramen för Regional Exportsamverkan.

 

Almi Företagspartner Kalmar län AB

Om författaren