Digital teknikworkshop i Cirkulär ekonomi

Digital teknikworkshop i Cirkulär ekonomi den 18 mars. Hela världen går mot det cirkulära. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni redan nu cirkulära affärsmodeller eller produkter? Vad händer med era produkter efter användningsfasen? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.

När: Torsdagen den 18 mars kl. 09.00–12.00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade av hållbar utveckling inom områden som till exempel råvaror & inköp, produktion, resthantering eller marknad. Kostnadsfritt men kräver anmälan.

För information och anmälan, klicka här.

Frågor? Kontakta Stefan Karlsson stefan.karlsson@iuc-kalmar.se, 0730-89 01 04

Arrangörer: IUC Kalmar län, Campus Ljungby, IDC West Sweden och RISE inom ramen för Produktion2030.

Om författaren