Beställarkompetens inom automation och robotik

Beställarkompetens inom automation och robotik

Endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare

För personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis vd, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen.

Kursens mål

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Kursdeltagaren erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen
 • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov för företaget
 • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar
 • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs

Beställarkompetens (1 dag) 

 • Onsdag den 7 april 8:30-14:30 (Stora bolag)
 • Tisdag den 13 april 8:30-14:30
 • Tisdag den 11 maj 8:30-14:30
 • Tisdag den 8 juni 8:30-14:30

Omställning för medarbetare i produktion (2 dgr)

 • Tisdag-onsdag den 20-21 april 8:30-16:00 båda dagarna
 • Onsdag-torsdag den 28-29 april 8:30-16:00 båda dagarna (Stora bolag)
 • Tisdag-onsdag den 18-19 maj 8:30-16:00 båda dagarna
 • Tisdag-onsdag den 15-16 juni 8:30-16:00 båda dagarna

Mer information ges här: iuc.se/automation-robotik-utbildningar

Om författaren