Barometern v. 48 – Mätning av Västerviks näringslivs påverkan av coronakrisen

Den här veckan har Västervik Framåt ställt två generella frågor till hela näringslivet och två specifika frågor till tillverkningsindustrin i sitt undersökningsverktyg Barometern. En tillverkningsindustri som ser ett behov av samverkan. Något som Västervik Framåt inom kort skall titta närmare på.

Under våren och den första vågen av Covid-19, med start i början av mars, mätte Västervik Framåt näringslivets ekonomiska status, dess framtidstro och önskemål om lokala initiativ. Något som följdes upp i september och som nu när den andra vågen av pandemin har kommit även till Kalmar län, följs upp av återigen veckoliga mätningar. Ett tydligt resultat som sticker den här veckan är en fråga som särskilt riktats mot tillverkningsindustrin.

– 71 procent av de 17 företag inom tillverkningsindustrin som svarat den här veckan ställer sig positiva att ingå i ett nätverk riktat mot deras bransch i Västervik. Det ger oss anledning att titta på det och försöka att hitta en form så att nätverket blir fruktsamt, säger Thomas Eriksson, vd på Västervik Framåt.

Under två veckors tid låg fyra frågor ute i verktyget Barometern Västervik. Sammanlagt har 140 företag svarat och här följer en redovisning av resultaten.

Fråga 1. Har du, eller planerar du, att varsla eller permittera personal under november/december?
29 procent av företagen säger att planerar att varsla eller permittera under november/december. Två branscher som sticker ut är Restaurang (54 %) och Boende (50 %) som svarar att det i större grad än andra branscher planerar att varsla eller permittera.

 

 

Fråga 2. Vilka ser du som det största utmaningarna just nu?

Den här frågan var en frisvarsfråga. Det som genomsyrar många av svaren är oro. Dels för ekonomin, men också för restriktionerna och hur man skall förhålla sig till dem för att skapa trygghet för kunden och samtidigt ge bra service. Det märks samtidigt att företagen har personal som tvingas stanna hemma av symptomsskäl vilket exempelvis innebär avstannad produktion eller att kunna utföra bolaget uppdrag. Många företag menar också att det är ”nu som stålbadet kommer”. Att under våren fanns det ändå vissa intäkter, men att det nu är stopp på intäktssidan samtidigt som de fasta utgifterna kvarstår.

Några svar i urval:

”Osäkerhet kring vilka restriktioner och förhållningssätt inför sommaren. Svårt att planera.”

”Att det inte går att planera en månad framåt, för vi vet inte hur läget är då. Vågar inte investera för framtiden då dessa pengar krävs för personallön och vi vet inte om vi har några intäkter nästa vecka.”

”Hur vi ska kunna hålla igång de företag som är hårdast drabbade nu genom och förbi pandemin. Det handlar om att både hjälpas åt över branscher, det privata och det offentliga för att Västervik ska kunna stå starkt i framtiden.”

”Fortsatt våga satsa på utveckling och investeringar.”

”Ha tillräckligt med personal på arbetsplatsen. Många sitter i karantän när familjemedlem fått positivt coronatest.”

”Att få våra likvida medel att räcka över denna lågsäsong tills säsongen förhoppningsvis startar nästa år, nu gäller det att dra åt svångremmen ordentligt.”

”Kommunikationen med kunderna, det är svårt att få tillförlitlig respons på att kunderna uppfattar vad vi gör nu, eller om de är nöjda med det vi gör.”

Fråga 3. Hur har din produktionstakt påverkats av den andra coronavågen?
(obs endast tillverkningsindustri)

Nästan en fjärdedel av tillverkningsindustrin svarar att produktionstakten har minskat mycket, men många anger också att den ökat så sammantaget en ganska spretig bild över hur denna bransch har påverkats i sin produktion.


Fråga 4. Är du intresserad av att ingå i ett nätverk riktat för tillverkningsindustrin?
(obs endast tillverkningsindustri)

Över 70 procent svarar att de är intresserade av att ingå i ett nätverk. Detta är något som Västervik Framåt kommer att följa upp i närtid. Det har genom historien funnits en rad nätverk och det gäller att hitta en form för nätverket som gör att så att beröringspunkterna som är på agendan är så många som möjligt.

 

 

 

 

Om författaren