Kommunen skjuter upp fakturering av uteserveringar till efter sommaren

För att stötta den utsatta restaurangbranschen i kommunen kommer inga fakturor för uteserveringar att skickas ut för markupplåtelseavgiften förrän efter sommarsäsongen. Detta beslut togs av kommunstyrelsens förvaltningsledning idag. – Vi hoppas med det kunna lugna de som har akut...
Läs mer

Företagsekonomi, Verksamhetsutveckling: Organisationer och organisationsutveckling, 1,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om och förståelse för verksamhetsutveckling på organisatorisk nivå. Kursen syftar också till att via vunna kunskaper kunna utveckla sina förmågor inom egna arbetsområden för att bidra till att utveckla verksamheten. Kursinnehåll...
Läs mer

Verksamhetsutveckling: Teamarbete och teamutveckling, 1,5 hp

Kursens ger kunskaper om och förståelse för verksamhetsutveckling på teamnivå avseende teamarbete och teamutveckling. Kursen syftar också till att via vunna kunskaper kunna utveckla förmågor inom egna arbetsområden som bidrar till organisationens utveckling. Kursinnehål...
Läs mer

Ökat fokus modern ekonomistyrning

Ekonomi för styrelseledamöter är temat för Ökat Fokus-kursen ”Modern ekonomistyrning”. Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor. En del...
Läs mer

Ökat fokus – ordföranderollen

Är du på väg att bli ordförande i ett SME-bolag – antingen privat eller publikt? Eller är du ny som sådan och vill känna större trygghet i rollen? Eller har du varit ordförande ett tag men vill bygga på med teoretiska kunskaper för att utveckla dig? Då är utbildningen Ökat Fokus...
Läs mer

Grundkurs i styrelsearbete SME

Vill du öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Med kursen Rätt Fokus rustas du med viktiga kunskaper som ledamot för att ge trygghet i en roll som innebär både kontroll och strategisk förmåga. Denna uppskattade kurs är en bra grund för att starta upp eller...
Läs mer

Beställarkompetens inom automation och robotik

Beställarkompetens inom automation och robotik Endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare För personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis vd, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen....
Läs mer

Digital teknikworkshop i Cirkulär ekonomi

Digital teknikworkshop i Cirkulär ekonomi den 18 mars. Hela världen går mot det cirkulära. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni redan nu cirkulära affärsmodeller eller produkter? Vad händer med era produkter efter användningsfasen? Det här är några av de...
Läs mer

SKAPA – Är du innovatör med en god idé

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition sedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset. Du tävlar om...
Läs mer

Hållbar och lönsam utveckling i Kalmar län – digital konferens 24/3

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län* bjuder in till en eftermiddag med spännande föreläsningar, goda företagsexempel, vindlande diskussioner, framtidsspaningar, filmvisningar och releasefest! Cirkulär ekonomi har kommit upp på agendan av många – men resan dit har bara börjat...
Läs mer