AI, gig-ekonomi, digitalisering och självledarskap

Kalmar Science Park bjuder in till Zoom-seminarium om: En ny tideräkning i arbetslivet?

AI, gig-ekonomi, digitalisering och självledarskap, det är några av de trenderna som omformade arbetsmarknaden redan innan krisvåren 2020. Sedan kom coronapandemin och utlöste en rekordsnabb förändringsprocess som blev startpunkten för flera nya arbetssätt och ett delvis nytt ledarskap.

Vilka stora utmaningar står ledarskapet och medarbetarskapet inför?

Och hur förändras kraven och förväntningarna bland framtidens medarbetare och ledare?

Sofia Rasmussen har under året genomfört ett par omfattande undersökningar som kartlägger distansledarskapets förtjänster och utmaningar.

Hur har medarbetare upplevt omställningen till distansarbete?

Hur ser det framgångsrika distansledarskapet ut?

Hur kan vi som ledare behålla engagemanget bland våra medarbetare och oss själva?

Och hur kan vi utöva ett närvarande ledarskap även på distans?

Onsdagen den 27 januari, 2021
Klockan 12.15–13.15
Online, via Zoom

 

Om författaren