Wellbeing – hållbar turism med fokus på välmående och balans

Wellbeingturism är en hållbar turism med helhetsperspektiv på balans och hälsa. Denna modul passar dig som arbetar med att skapa eller erbjuda tjänster, service och produkter inom turism eller med att marknadsföra turism.

Modulen består av en översiktlig genomgång av de olika delarna av wellbeingturism, dvs hållbar turism med helhetsperspektiv på hälsa.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

30 november.
Studierna pågår under två veckor och motsvarar halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid/vecka.

Länk till Linnéuniversitetets sida om utbildning>>

Om författaren