VSM – Värdeflödesanalys företagsutbildning

FRISTÅENDE KURS, AVANCERAD NIVÅ

Har företaget behov av att öka sin effektivitet och minska sina organisatoriska verksamhetsförluster relaterat till sin produktion och informationshantering? I denna kurs utbildas man inom metodiken värdeflödesanalys som i sin tur ligger till grund för att genomföra Kaizen-aktiviteter.

VSM är ett kraftfullt visualiseringsverktyg för att se och förstå flödet av material och information för en produkt eller tjänst genom sin väg i värdeflödet, samt identifierar de icke-värdeökande aktiviteterna och förluster som finns i organisationen. VSM-analys är en metod för att analysera det aktuella läget och utforma ett framtida tillstånd för den serie av händelser som en produkt eller tjänst genomgår från början fram till kunden med avsikten att minska förluster jämfört med den aktuella situationen inom ett företag. Kursens mål är att ge deltagarna de praktiska färdigheterna att använda värdeflödesanalys i en tillverkningsorganisation.

Kursinnehåll

  • Kundvärde och nyckelelement och metoder för värdeflödesanalys
  • Uppbyggnaden av en värdeflödeskarta
  • Definition och analys av nuvarande tillstånd genom en värdekarta
    som beskriver material och informationsflöden
  • De tre stegen för att utveckla en idealisk framtida lägeskarta
  • Hur man skapar en Kaizen-förbättringsplan

Start och slut: vecka 38–43
Studietakt: 4 heldagar, fredagar (18/9, 25/9, 16/10, 23/10)
Form: Kursen använder en blandning av teori, klassrumsövningar och fallstudier.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet

Har du frågor om kursen?
Kontakta Tomas Beno, tomas.beno@hv.se

Så här söker du
Gör din anmälan till Maria Johansson, maria.e.johansson@vastervik.se

Ladda hem pdf>>

Ladda hem en CV-mall>>

 

Om författaren