Vilka intressanta affärer är på gång i din bransch?

Håll dig uppdaterad om aktuella pågående offentliga upphandlingar.

Nu finns följande upphandlingar:

Jackor Förskolan

Västerviks kommun genomför en direktupphandling av Jackor till Förskolan och inbjuder anbudsgivare att lämna anbud.

Sista anbudsdag: 2018-06-26 IDAG!

Utbildningsuppdrag Teknisk engelska

Västerviks kommun

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Oskarshamn kommun (org.nr 212000-0761), inbjuder leverantörer att lämna anbud i denna direktupphandling. De k…

Sista anbudsdag 2018-06-26

Flyttjänster och magasinering

Västerviks kommun, Västervik

Västerviks kommun inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal flyttjänster och magasinering.

Sista anbudsdag 2018-06-27

Kvalificering för renovering av vattentorn i Västervik

Västerviks Miljö & Energi AB inbjuder leverantörer att ansöka om att delta i upphandling avseende ombyggnation av Västerviks vattentorn.

Sista ansökningsdag 2018-06-29

Utbildningsuppdrag Salutogen vård och omsorg av äldre

Västerviks kommun

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Oskarshamn kommun (org.nr 212000-0761), inbjuder leverantörer att lämna anbud i denna direktupphandling. De k…

Sista anbudsdag 2018-07-01

Utbildningsuppdrag Geriatrisk omvårdnad

Västerviks kommun
Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Oskarshamn kommun (org.nr 212000-0761), inbjuder leverantörer att lämna anbud i denna direktupphandling. De k…

Sista anbudsdag 2018-07-01

Utbildningsuppdrag demenssjukdomar

Västerviks kommun
Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Oskarshamn kommun (org.nr 212000-0761), inbjuder leverantörer att lämna anbud i denna direktupphandling. De k…

Sista anbudsdag 2018-07-01

Utbildningsuppdrag Palliativ vård och omsorg

Västerviks kommun
Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Oskarshamn kommun (org.nr 212000-0761), inbjuder leverantörer att lämna anbud i denna direktupphandling. De k…

Sista anbudsdag 2018-07-01

Målserums Ridstall Rivning o Nybyggnation

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK Rivning av befintligt ridstall 3 st och nybyggnation av nytt ridhus.

Sista anbudsdag 2018-07-05

 

Utbildningsuppdrag Gerontologi och geriatrik

Västerviks kommun

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Oskarshamn kommun (org.nr 212000-0761), inbjuder leverantörer att lämna anbud i denna direktupphandling. De k…

Sista anbudsdag: 2018-07-01

 

Katedern Gamleby Trygghetsboende

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Objektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20 hyreslägenheter samt tillhörande förråd och miljöhus enl. handlingar och beskrivningar.

Sista anbudsdag 2018-08-20

Ledningsfordon till Räddningstjänster i Västervik

Västerviks kommun har för avsikt att köpa in ett nytt ledningsfordon till Räddningstjänsten

Sista anbudsdag 2018-08-21

Spårbyte med ballastrening

Bjärka Säby-Västervik, bdl 845 vattenskyddsområde Hjorten, spårbyte med ballastrening samt option spårbyte i Opphem, bdl 841 Östergötland
Trafikverket Borlänge
Sista anbudsdag 2018-08-17

Upphandling slambil med kärra

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK
Upphandlingen avser köp av en (1) fabriksny slambil med 3-axlig kärra för deltömning av två- och trekammarbrunnar fordonet ska vara utrustad med släpv…

Sista anbudsdag: 2018-07-05

 

 

 

 

Nybyggnation av 3 st parhus med tillhörande carport och förråd. Entreprenad Vs.

Stuverum 1:69 Entreprenad VS
Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK
Sista anbudsdag 2018-07-05

Nybyggnation av 3 st parhus med tillhörande carport och förråd. Entreprenad Vent.

Stuverum 1:69 Entreprenad VENT
Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK
Sista anbudsdag 2018-07-05

Bygg- och markbeten för 3 st parhus.

Stuverum 1:69 Entreprenad Bygg och Mark
Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK
Objektet avser bygg- och markbeten för 3 st parhus. Omfattningen i detalj framgår av handlingar

Sista anbudsdag 2018-07-05

Nybyggnation av 3 st parhus samt 1 st singelhus med tillhörande carport och förråd. Entreprenad Grund och Mark.

Stuverum 1:70 Entreprenad Grund och Mark
Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Sista anbudsdag 2018-07-05

Entreprenad Elinstallationer elarbeten

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK Stuverum 1:69
Objektet avser elinstallationer och elarbeten för 3 st parhus.

Sista anbudsdag 2018-07-05

Länk till Visma.

 

 

Om författaren