Västervik värd för nationell inflyttarkonferens

Att attrahera kompetens till sin plats är temat på årets nationella inflyttarkonferens som arrangeras av och i Västervik 28-29 mars. På träffen – dit alla som arbetar med inflyttarfrågor runtom i hela Sverige är inbjudna – utlovas intressanta föreläsningar och framförallt ett mycket bra erfarenhetsutbyte.

Konferensen, som till stor del hålls på Slottsholmen, inleds med ett pass där man får en inblick i hur Västervik Framåt arbetar. Årets Stadskärna 2017, silver och bronsplats i Årets Sommarstad 2017 och 2018, och Årets Landsbygdskommun 2015.  Det allomfattande näringslivsbolaget Västervik Framåt berättar om varumärket Västervik, det uthålliga arbetet med att bli Årets Stadskärna och våra modeller för nätverk och kompetensförsörjning, samverkan på riktigt.

Dagen fortsätter sedan efter välkomsthälsning av kommunalråd Dan Nilsson, med en föreläsning om lokalt integrationsarbete i Valdemarsviks kommun av Djamal Hamaili, integrationssamordnare.

Jan Amcoff om forskningsresultat från Uppsala Universitet talar om ämnet ”Fler kvinnor än män flyttar hem” om inflyttning som en svårpåverkad nyckelfaktor för kommuner.

Andra dagen inleds med frågeställningen Berlin, London, Örebro? Eller varför inte Oskarshamn? Sofie Gunnarsson, Attraktiva Oskarshamn, talar om hur Oskarshamn jobbat tillsammans med näringslivet för att attrahera, rekrytera, välkomna och etablera nya invånare.

Därefter fortsätter nästa talare som är två kollegor från norra Sverige, Region 10: Tio inlandskommuner inom Norr- och Västerbottens län i samverkan. Tina Kerro, inflyttarkoordinator Storumans kommun och Anna-Karin Horney, verksamhetsansvarig Utvecklingsavdelningen Malå kommun berättar mer om inflyttare med inflytande.

Poyan Karimi, talangchef från Oddwork, fortsätter med ämnet: En attraktiv plats – med attraktiva arbetsplatser. Poyan Karimi är en av grundarna till employer brandingföretaget Oddwork och specialist på rekrytering lyfter frågan hur företagskulturen påverkar möjligheter att både rekrytera och behålla dagens medarbetare.

Värden Västervik Framåt ger oss en fördjupning om arbetet i Västervik.

Konferensen avslutas med ett samtal med ”hemvändande” Anna Hydbom Ulvaeus, dotter till Björn Ulvaeus, som tillsammans med sin man Calle ska driva och förvalta sin pappas drömmar och visioner med Slottsholmen i Västervik.

Anmälan är öppen!

vastervik.com/inflyttarkonferens  hittar du program, konferensavgift, flera hotellerbjudanden samt hur du enklast tar dig till skärgårdsstaden i Småland – Västervik.

Om författaren