Västervik Framåt vinner Stora Turismpriset

Sedan 1994 delar Tillväxtverket ut Stora Turismpriset till aktörer inom svensk besöksnäring. Årets Stora Turismpris delas ut till en organisation som under coronapandemin arbetat med sin verksamhet på ett hållbart och innovativt sätt. En av vinnarna 2020 är Västervik Framåt.

Kolmårdens Djurpark, Astrid Lindgrens Näs, Fotografiska Museet, Skistar och Liseberg har alla det gemensamt att de tilldelats Stora Turismpriset. Priset som varje år delas ut till aktörer inom svensk besöksnäring och som under just detta år har arbetat med sin verksamhet på ett hållbart och innovativt sätt. I årets pris har man valt att prisa en aktör från varje län och efter en länsomröstning vann Västervik Framåt i Kalmar län och är därmed en av de slutgiltiga vinnarna av Stora Turismpriset.

– En oerhörd fjäder i hatten för hela Västerviks kommun då Västervik Framåt består av och arbetar för näringslivet och medborgarna i hela kommunen, säger Thomas Eriksson, vd, Västervik Framåt.

När coronakrisen slog till i Sverige identifierade Västervik Framåt tidigt sex prioriterade områden att jobba efter och därmed försöka begränsa konsekvenserna av pandemin för näringslivet – nätverksdialog, företagsrådgivning, näringslivsundersökningar, information, marknadsföring och digital livenärvaro.

– Över nästan en natt stod vi plötsligt inför en helt ny spelplan. De sex områden vi identifierade blev något konkret att hålla fast vid när det blåste som mest. Inom kort hade vi bland annat lanserat en ny coronawebb, initierat omställningsutbildningar, lanserat en Barometer för att få en bild av hur näringslivet mår och vad de vill se för insatser, lanserat Studio Corona och även en rad marknadsföringskampanjer av helt ny karaktär, säger Niklas Lind, marknadschef på Västervik Framåt.

Besöksnäringen är av tradition en sammantaget stor och betydande näring i Västerviks kommun. Västervik Framåt har kommit att bli en viktig länk mellan Västerviks kommun och besöksnäringen, men också för företagen i alla de nätverk de har byggt upp.

– Trots en begynnande kris så fanns det under våren, och finns fortfarande så, en kollektiv kämparvilja och kreativ kraft för att klara oss igenom det här. Det är i nätverken idéerna oftast föds och det är där vi får mandaten att våga och tänka annorlunda, säger Jakob Franzén, turismansvarig på Västervik Framåt.

Priset delas ut på en digital ceremoni den 25 november och den slutgiltiga vinnaren får 100 000 kr.

Kontakt
Thomas Eriksson
thomas.eriksson@vastervik.com
0761-90 08 31

Niklas Lind
niklas.lind@vastervik.com
0723-00 53 47

Jakob Franzén
jakob.franzen@vastervik.com
0702-12 81 37

Om författaren