Utvidgat Växa-stöd vid nyanställning i AB/HB

AdobeStock_113546320-e1490366382134

Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter även för aktiebolag och handelsbolag

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) utökas från att enbart ha gällt enskilda näringsidkare från och med 1 januari 2017 till att även gälla för aktiebolag och för handelsbolag som anställer sin första medarbetare. Utvidgningen av växa-stödet för aktiebolag och handelsbolag gäller bara för ersättning som har betalats ut under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021.

Mer information finns här:

Verksamt.se 

Regeringen.se

Skatteverket

Om författaren