Illustration för broschyr "Öka konkurrenskraften".

Klicka på bilden för att ladda hem broschyren som pdf.

Tjänsteboxar® hjälper ditt företag att utvecklas – ditt företag står endast för 60 % av kostnaden.

Tjänsteboxar® är små effektiva konsultinsatser på 8-12 timmar vardera. Tjänsteboxarna® finns inom en rad olika områden och alla har ett förutbestämt innehåll och pris. Du vet exakt vad du får och vad det kostar.

Genom Tjänsteboxarna® kan du bland annat få hjälp inom Marknad och marknadsföring, produkter, tjänster och sortiment, ekonomi, ledarskap och organisation. Ladda hem broschyren som pdf här.

Det är enkelt att köpa tjänstebox!

Gör så här:
1.    Titta igenom utbudet och välj tjänstebox.
2.    Skriv avtal med Västervik Framåt.
3.    Tjänsten utförs av leverantör tillsammans med dig.
4.    Betala fakturan från Västervik Framåt.
5.    Klart!

För mer information kontakta oss:

Christina Larsson 0490-875 06 christina.larsson@vastervik.com

Bo Bengtsston 073- 600 61 62 bo.bengtsson@vastervik.com

 

Marknad – Marknadsföring

50. Kommersiell fotografering

Bilder som framhäver kärnan i verksamheten och skapar rätt känsla.

 • Planering av och fotografering i verksamheten, med modeller och rekvisita som tillhandahålls av kunden.
 • Upp till 8 högupplösta bilder att använda fritt i marknadsföring. Bilderna väljs ut av fotografen eller i samråd med kunden.

Pris: 7 timmar 4 800 kronor exklusive moms. (8 000 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Fotograf Sara Winsnes, telefon 0709-50 80 83.

51. Grafisk logotyp

Ta fram en logotyp, symbol eller varumärke.

 • Två logotypförslag inklusive två korrekturtillfällen vardera.
 • Leverans av färdig logotyp i de grafiska filformat, färgangivelser som kunden behöver till både kontorsprogram och den grafiska branschen.

Pris: 9 timmar 4 800 kronor exklusive moms (8000 kronor -40 % rabatt).
Leverantör: Mediafokus AB, telefon 0490-16160.
Övrigt: Priset är exklusive foto, skriv-/copyarbete, frakter, övernattning, resor. Reseersättning inom Västerviks kommun 25 kronor/mil. Kunden har fri tillgång till det grafiska materialet som Position har producerat i samband med uppdraget. Position har rätten till att anlita underleverantörer som uppfyller uppdragets kvalitet och överenskommelse.

52. Sälj mer och effektivisera digitalt

Utveckla dina möjligheter att tjäna mer genom säljdrivande digitala lösningar eller skapa digitala hjälpmedel för effektivisering.

 • Kartläggning av behov och möjligheter.
 • Handlingsplan, effektanalys, mätbar målsättning.
 • Koncept utvecklas.
 • I enklare fall kan även lösning påbörjas i befintliga digitala plattformar såsom webbshop, hemsida etc.

Pris: 11 timmar 6 480 kronor exklusive moms. (10 800 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Everthings AB, telefon 0490-41 12 01.

53. Kommunikation − Design

Skapa material för marknadsföring och profilering. Du väljer insats som sedan anpassas efter ditt behov inom tidsramen.

 • Webb, hemsidesproduktion, sökordsoptimering.
 • Foto/film.
 • Varumärkesutveckling.
 • Designarbete/logotype.
 • Skribent/copy.
 • Innehållsproduktion för digitala kanaler.

Pris: 11 timmar 6 480 kronor exklusive moms. (10 800 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Everthings AB, telefon 0490-41 12 01.

54. Digital besöksnäring

Vill du kartlägga och utveckla din närvaro on-line som till exempel; Google, Tripadvisor, Booking, Facebook, Instagram?

 • Kartläggning av behov och möjligheter.
 • Handlingsplan för digital närvaro och sociala media tas fram.
 • Konkret hjälp med att komma igång med de digitala kanalerna.

Pris: 11 timmar 6 480 kronor exklusive moms. (10 800 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Everthings AB telefon 0490-41 12 01.
Övriga villkor: Resor tillkommer med 35 kronor/mil och restidsersättning 395 kronor/timme per påbörjad timme och person. Everday tillämpar ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation samt Komm´s rekommendationer för samarbete mellan reklamköpare och reklamproducent. Eventuella frakter, webbhotell och domänkostnader tillkommer.

55. Marknadsöversikt

Öka förståelsen för företagets målgrupper och förbättra säljstrategier samt marknadsföring.

 • Informationsinsamling där kontakter kan tas med kunder, potentiella kunder, branschexperter, beslutspåverkare och eventuella användare.
 • Slutsatser dras genom marknadsöversikten och genom coachning där vi diskuterar försäljning och marknadskommunikation.
 • Resultatet levereras i en skriftlig rapport med rekommendationer och eventuell muntlig genomgång på telefon.

Pris: 11 timmar 6 120 kronor exklusive moms. (10 200 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: CS Business Consulting AB, telefon 070-832 16 80.

Produkter, tjänster och sortiment

56. Strategisk koncept-/produktutveckling

Skapa mervärdeskoncept runt dina produkter och tjänster efter marknadens behov.

 • Analys av befintliga produkter och koncept utifrån marknadens behov.
 • Definiering av åtgärdsbehov för att stärka produkterna/konceptens position på aktuella marknader utifrån kund- och konkurrentperspektiv.
 • Gemensamt upprättas en handlingsplan.

Pris: 12 timmar 7 164 kronor exklusive moms. (11940 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Västervik Framåt AB, Reine Magnusson, telefon 070-511 42 45.

Ekonomi

57. Ekonomi

Få hjälp med beräkningar som till exempel:

 • Budget, prognoser, kalkyler.
 • Nyckeltal, kassaflöde, kapitalbindning.
 • Analyser; resultatanalys, kostnads-och intäktsanalys, kundanalys.

Pris: 9 timmar 5 700 kronor exklusive moms. (9 500 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: EY AB (Ernst and Young), telefon 0490-131 04.

58. Företagsöverlåtelse

Erbjuder hjälp med värdering, företagsförvärv eller avyttring samt skattekonsultation.

 • Värdering.
 • Hjälp med företagsförvärv.
 • Avyttring.
 • Skattekonsultation.

Pris: 9 timmar 13 500 kronor exklusive moms. (22 500 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: EY AB (Ernst and Young), telefon 0490-131 04.

59. Kalkylering

Få hjälp med beräkningar.

 • Hjälp med exempelvis offertkalkylering, investeringskalkylering, eller produktkalkylering.
 • Analys av eventuell befintlig modell, samt förslag på förbättringar.
 • Utformning av beräkningsmodell i Excel.

Pris: 7 timmar 4 776 kronor exklusive moms. (7 960 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Västervik Framåt, Bo Bengtsson, telefon 073-600 61 62.

60. Budget och prognoser

Skapa budget och/eller prognoser för planering och uppföljning.

 • Analys av eventuellt befintligt systemstöd.
 • Förslag på verksamhetsanpassad budgetmodell.
 • Utformning av budgetmodell i Excel och förslag på användning för planering och uppföljning.

Pris: 11 timmar 7 164 kronor exklusive moms. (11 940 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Västervik Framåt, Bo Bengtsson, telefon 073-600 61 62.

Ledarskap och organisation

61. Tillväxtanalys

Rigga verksamheten för tillväxt. Hur ser förutsättningarna ut?

 • Tillväxtfaktorerna – Förklaring och genomgång.
 • Enklare analys av företagets situation.
 • Slutsatser och åtgärdsförslag.

Pris: 11 timmar 7 164 kronor exklusive moms. (11 940 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Västervik Framåt, Bo Bengtsson, telefon 073-600 61 62.

62. Verksamhetsstyrning och Styrkort

Styr mot lönsamhet, skapa värde för intressenterna och öka lönsamheten.

 • Vilka är företagets intressenter?
 • På vilket sätt kan man skapa värde och en positiv kundupplevelse för dessa?
 • Ta fram och utveckla de dolda tillgångarna i företaget – Det intellektuella kapitalet.
 • Genomgång av det Balanserade Styrkortet.
 • Utformning av ett första Styrkort för företaget.

Pris: 11 timmar 7 164 kronor exklusive moms. (11 940 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Västervik Framåt, Bo Bengtsson, telefon 073-600 61 62.

63. Aktivt styrelsearbete

Förbättra tillväxten och resultatet genom ett aktivt styrelsearbete.

 • Genomgång av styrande dokument och genomförande av en kompetenskartläggning.
 • Hjälp att sätta bra strukturer för styrelsearbetet som är anpassade för verksamheten.
 • Deltagande av en adjungerad styrelseledamot under ett år med fyra möten.

Pris: 11 timmar 7 164 kronor exklusive moms. (11 940 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Västervik Framåt, Karl Barath, telefon 070-632 77 09.

64. Individuell coaching

Utveckla ditt ledarskap eller medarbetarskap genom individuell coaching. Vi fokuserar på din situation och skapar långsiktiga beteendeförändringar och konkreta resultat.

 • Tio individuella coachingtillfällen á 60 minuter, fördelade över en 6−8 månaders period.
 • Du får hjälp med att konkretisera din utmaning och ditt önskade läge, hitta din drivkraft och plocka fram dina styrkor.
 • Vi jobbar med olika perspektiv, utmanande frågor och reflektion för att nå resultat som tar dig mot ditt mål.
 • Ger dig ökad självkännedom och personlig utveckling.
 • Kontinuerlig feedback för att underlätta din förändring.

Pris: 10 timmar 6 930 kronor exklusive moms. (11 550 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Certifierad coach och konsult Helena Sjöholm, telefon 073-838 80 62.

65. Coaching

Coaching inom områden som ledarskap, medarbetarskap, företagskultur, värdegrundsarbete och det personliga varumärket.

 • Under de utvecklande samtalen; skapar vi klarhet i den nuvarande situationen, sätter du önskvärda mål, identifieras utmaningar och möjligheter, upprättar vi en handlingsplan.
 • 6 coachningstillfällen.
 • Samtalsmetoden leder bland annat till nya perspektiv, strategier, klargörande, tydligare riktning och användbara ”vardagsverktyg”.

Pris: 10 timmar 4 950 kronor exklusive moms. (8 250 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Arbetslivsglädje, Peter Göransson, telefon 070- 562 88 58.
Övrigt: Milersättning 20 kronor/mil.

66. Ledarcoaching med Personlighetsprofil − Innermetrix

Personlighetsprofil och coachning gör att du får större förståelse för hur du din personprofil påverkar din förmåga att leda, samarbeta, kommunicera och hantera stress på jobbet. Du får praktiskt kunskap hur du kan bemöta dina anställda och bli en bättre och effektivare ledare och förebild. Vetenskaplig och enkel metod för att kunna använda din prestationspotential på bästa sätt.

 • Personlighetsprofil: InnerMetrix + rapport 75 sidor
 • 3 coachningstillfällen.

Pris: 7 timmar 4 320 kronor plus 3000 kronor/profil exklusive moms. (7 200 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Relationspoolen, Stefanie Kniepmeyer, telefon 0793–40 05 86.

67. Teamutveckling, Samarbete och Kommunikation

Workshop som syftar till att förbättra samarbetet inom ditt företag och i olika arbetsgrupper. Identifiera dina och kollegornas styrkor.

 • Workshop i grupp där ni får kunskap och verktyg för att lära känna varandras styrkor och bli ett ännu bättre team.
 • Praktiska tips för att bl a undvika konflikter, förbättra förståelse för varandras olikheter och kunna kommunicera konstruktivt med hjälp av de olika personlighetstyperna enligt DISC.
 • Interaktiv, effektiv och underhållande workshop.

Pris: 8 timmar 4 860 kronor exklusive moms. (8 100 kronor -40 % rabatt)
Leverantör: Relationspoolen, Stefanie Kniepmeyer, telefon 0793–40 05 86.
Övrigt: Milersättning tillkommer med 18 kronor/mil.
Tjänsteboxarna är en del i projekt Ökad konkurrenskraft 2017−2020 som syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften hos företagen i Västerviks kommun. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Västerviks kommun.