Ta kommandot! Ett seminarium om verksamhetsstyrning

Bild1

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium om:

Att styra företaget mot lönsamhet, ett ökat värde och att ta till vara på resurserna.

20 mars klockan 8.00–9.30

Lokal: Skansholmen 1 tr, Västerviks Stadshotell

Program

Vad verksamhetsstyrning egentligen handlar om är att:

  • Agera offensivt i stället för reaktivt
  • Skapa nytta och värde för kunderna
  • Skapa en visionsdriven organisation
  • Bygga strukturkapital i det egna företaget

Verksamhetsstyrningen används som en bas i det löpande arbetet, men är kanske än viktigare om du har för avsikt att på sikt sälja bolaget.

Vår föreläsare, Bo Bengtsson på Västervik Framåt, har mer än 30 års erfarenhet som affärs- och verksamhetsutvecklare, bland annat som managementkonsult på Ericsson.

 

Anmälan

Mejla namn och företag till bo.bengtsson@vastervik.com senast den 16/3.

 

No Show-avgift
Västervik Framåt tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller utebliven avanmälan. För detta seminarie 20/3 är avgiften 200 kronor (inklusive moms).
Du har alltid möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe!
Meddela namn på denna till info@vastervik.com innan evenemangets start. Då utgår ingen no-show avgift trots sen avbokning.

Om författaren