Ta första steget mot en cirkulär ekonomi 27-28/11

WORKSHOPS – NOVEMBER 2019

Du är varmt välkommen till workshops arrangerade av ”Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län” där vi utbildar ert företag eller er kommun i cirkulär ekonomi och visar vägen hur cirkulär ekonomi kan användas i er verksamhets- och affärsutveckling!

Ladda ner inbjudan som pdf>>

Cirkulär ekonomi innebär ett mer effektivt användande av resurser med målet att minimera allt avfall. Detta är ett nytt sätt att jobba på och ett alternativ till slit- och slängsamhället. Vid två tillfällen i höst är ni välkomna att få utbildning i cirkulär ekonomi i teori och praktik, hur cirkulär ekonomi kan kopplas till jämställdhetsarbete, samt vilka konkreta frågor just ditt företag kan arbeta med.

Ni som följt workshoparna får möjlighet till individuell rådgivning i ett tredje steg. Här träffar ni experter inom verksamhetsutveckling och cirkulär ekonomi. Detta är en möjlighet att fördjupa sig i resurshantering, materialflöden, produkter, tjänster, hållbarhet, avfall, återvinning med mera.

FÖR VEM? Erbjudandet riktar sig till kommuner samt små och medelstora företag i Kronoberg och Kalmar län.

VARFÖR? Målet är att ert företag eller organisation får stöd och verktyg att utvecklas och växa av en cirkulär ekonomi – med lönsamhet, konkurrenskraft och miljö och hållbarhet i fokus. Här ges alltså möjlighet att spetsa till sin hållbarhetsprofil.

HUR? Genom deltagande vid två workshops med forskare på Linnéuniversitetet med expertis inom cirkulär ekonomi, jämställdhet- och mångfaldsarbete och hållbar utveckling.

UPPLÄGG

NÄR OCH VAR?
Steg 1: Torsdag 17 oktober i Växjö / Fredag 18 oktober i Kalmar. 9.30-15.30 (inkl. lunch)
Steg 2: Onsdag 27 november i Växjö / Torsdag 28 november i Kalmar, 9.30-12.00 (lunch frivillig)
Workshoparna äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Information om lokal och vägbeskrivning skickas ut ca en vecka innan workshopstillfällena.

ANMÄLAN
27 november, Växjö – här!
28 november, Kalmar – här!

TILLFÄLLE 1
Vid första tillfället får ni introduktion till cirkulär ekonomi och jämställdhetsarbete. Ni får stöd för att göra en översikt av er verksamhet med avseende på cirkulär ekonomi och jämställdhet.

TILLFÄLLE 2
Vid andra tillfället återkopplar vi till det arbete ni g jort hemma i verksamheten och fördjupar er ytterligare. Efter detta tillfälle finns det möjlighet till fördjupad rådgivning.

ÅTAGANDEN
Workshoparna är kostnadsfria men som deltagare förbinder ni er att medverka vid både steg 1 och 2. Vi ser gärna att ni är två eller tre anställda med på workshoparna men går inte detta funkar det att komma ensam. Företag som framgångsrikt gått igenom processen får möjlighet att träffa rådgivare under våren 2020.

ARRANGÖR
Workshoparna ingår i projektet ”Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län”. Dessa arrangeras av forskare vid Linnéuniversitetet samt RISE, Göteborg. Forskarna har expertis inom cirkulär ekonomi, jämställdhet och mångfaldsarbete samt hållbar utveckling.

Projektet Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är länens gemensamma satsning med syftet att stödja näringslivet och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och därigenom bidra till en hållbar omställning som gagnar både regionernas miljö, tillväxt och konkurrenskraft. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region
Kronoberg och Region Kalmar län.

Läs gärna mer på vår hemsida – här!

FÖR FRÅGOR, KONTAKTA:
Joacim Rosenlund, Linnéuniversitetet
joacim.rosenlund@lnu.se
0480 497 113

 

Om författaren