Söker ditt bolag kapital?

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 13 oktober tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

Intresseanmälan fram till den 13 oktober!

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 13 oktober tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

För vem?

  • För företag som växer och behöver kapital för att nå ut på större marknader eller utöka organisationen, mm. I första hand bolag i Kalmar- och Kronobergs län.
  • Mindre bolag med stor potential att växa där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att verksamhetens produkter och tjänster ska nå ut nationellt och gärna internationellt.
  • Det ska finnas klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1–5 mkr, har ibland varit upp till 10–15 mkr.

I dessa fall kan investeringsträffen vara något för ditt företag!
Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.

Anmälan

Din intresseanmälan skickar du till mats.olsson@investeraresydost.se.
Intresseanmälan görs genom att du skriver ett enkelt mejl. Inga dokument behövs. Därefter har vi en kontakt för att se om investeringsträffen är rätt för dig. Investeringsträffen för utvalda företag är den 25 november. Preliminärt sker företagspresentationerna och mötet via webben. Blir det fysiskt möte kommer det att ske i Växjö, allt beroende på utvecklingen av Corona.

Hur går det till? 
Arbetsgången inför en investerarträff kan du läsa om HÄR!

Info / kontakt
Mats Olsson,
Kalmar Science Park
mats.olsson@investeraresydost.se
070-521 16 94
www.investeraresydost.se

 

Om Investerare Sydost
I Sydostregionen finns nätverket Investerare Sydost. Omkring 200 personer som är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag är registrerade. Nätverket arrangerar möten mellan investerare och tillväxtföretag i sydost som söker kapital och kompetenspartners. 

Om författaren