Småland först ut i landet med regional skogsstrategi

skog

Den 25 januari presenterades en skogsstrategi för Småland som är först ut i landet. Strategin har tagits fram i samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, länsstyrelserna i de tre länen samt ett antal andra aktörer och intresseorganisationer. I strategin har man enats kring sex mål:

  • Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri.
  • Öka förädlingsgraden och innovationsgraden.
  • Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential.
  • Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården.
  • Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet.
  • Uppnå balans mellan skog och vilt.

Läs strategin i sin helhet

Om författaren