Skapa framgång genom export 28/11

container

Miljardvallen – Tio svenska företag om hur man skapar framgång genom export.

Att satsa på en exportmarknad är många företags dröm för att kunna växa. Med en liten hemmamarknad blir internationella marknader allt viktigare för svenska företag, även för de små och medelstora företagen. För att kunna växa behöver företaget hitta sin roll på exportmarknaden. Vad är det som skapar framgång internationellt och vad kan vi lära oss av de företagen som har lyckats med sin internationalisering?

Forum för Global Business har tagit fram en bok med tio framgångsrika exportföretag som ska inspirera andra företag: Miljardvallen – Tio svenska företag om hur man skapar framgång genom export. Seminariet utgår från dessa exempel och regeringens exportstrategi.

Tillsammans utbyter vi erfarenheter om vad som krävs för att lyckas och diskuterar hur regeringens exportstrategi kan hjälpa till. Är det regionala exportcentra eller exportnätverk som är lösningen? Kan det statliga exportfrämjande hjälpa till? Hur kan du få hjälp av Business Sweden och EKN?

Medverkande
Eva Häussling ansvarig för handelsfrämjandefrågor på Svenskt Näringsliv lotsar oss genom seminariet och svarar på frågor.
Karin Darlington exportrådgivare i Kronoberg och Kalmar, Business Sweden, berättar om hur de kan stötta företag i sin exportresa.
Företagare berättar om vilka vägar de använder för lyckas med sin export och om deras erfarenheter.

Tid, plats och anmälan
28 november kl. 10.00-12.00 med efterföljande lunch. WTC, S Järnvägsgatan 4A i Växjö. ANMÄLAN VÄXJÖ

28 november kl. 15.00-17.30 vi börjar med kaffe och macka. Hotell Ett, Hantverksgatan 17 i Oskarshamn. ANMÄLAN OSKARSHAMN.

Anmälan senast den 22 november. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!
Johnny Rönnfjord, Svenskt Näringsliv

Om författaren