Servicelyftet – För bättre service på landsbygden!

ServiceLyftet

service bild 1

Nu öppnar Coompanion upp för framtidens lösningar för en levande landsbygd!

Ladda ner broschyren>>

Vad

ServiceLyftets mål är att bibehålla och utöka lokal service på landsbygden gällande, dagligvaruförsörjning, transporter, elbilsinfrastruktur, öppen WIFI, ”Lanthandlarnas matkasse”.

Vem

ServiceLyftet drivs av Coompanion Kalmar län i samverkan med Örebro, Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Östergötlands län. Projektet finansieras gemensamt av Tillväxtverket, Coompanion och andra offentliga och privata finansiärer. I varje län finns en projektledare på 50%-tjänst anställd av Coompanion. En nationell samordnare ansvarar för koordinering av projektet och för att undersöka möjligheterna för en nationell webb-plattform ”Lanthandlarns Matkasse”.

Hur

Tillsammans med det lokala näringslivet, regioner och kommuner, länsstyrelser, Hela Sverige ska leva samt andra lokala organisationer och föreningar skall vi sätta igång utvecklingsprocesser för att stärka servicen på landsbygden. Projektledaren i respektive län ansvarar för att dessa processer startas upp och leder till konkreta åtgärder.
Verksamheten pågår till och med utgången av 2020.

 

INRIKTNING:

Digital Lanthandel -en möjlighet för landsbygden. Digitaliseringen kommer starkt inom dagligvaruhandeln. Kan din lokala lanthandel eller gårdsbutik öka sin service till kunderna genom att helt eller delvis digitaliseras? Vi ger hjälp på vägen mot en digital lanthandel.

Transporter Varor in- och ut från landsbygden. Att förbättra leveranserna av till exempel livsmedel till landsbygden men även se till att förbättra hantering av paketleveranser.

Elbilsinfrastrukturer – laddning på offentliga platser – inte bara i stad/tätort. Allteftersom elbilarna tar ny mark måste också vi på landsbygden kunna erbjuda laddning för bilar på genomresa. ServiceLyftet vill medverka till fler möjligheter till laddning på offentliga platser på landsbygden.

Öppen Wifi – Utbyggnad av allmän öppen WIFI inte bara i tätorter utan också på landsbygdens småorter.

”Lanthandlarnas Matkasse” ServiceLyftet vill undersöka möjligheterna för att skapa en nationell webplattform för det lokala matutbudet. Till denna plattform skall de lokala lanthandlarna kunna ansluta sig och ta emot beställningar från lokalbefolkning och turister.

Om författaren