Projektet Feriepraktik fortsätter i samarbete mellan Västerviks kommun och Tjustbygdens Sparbank

feriepraktikfacebook_banner_2018

Feriepraktik har sedan 2013 varit en gemensam satsning mellan Västerviks kommun och Tjustbygdens Sparbank. Syftet är att ge ungdomar en första arbetslivserfarenhet och en introduktion till arbetslivet.

– Arbetslivserfarenhet och kontakter är avgörande för att få jobb, men för en ung person som saknar detta är steget väldigt stort, säger Lisa Hedström, praktiksamordnare på Västerviks kommun.

Feriepraktiken ger också arbetsgivare möjlighet att visa sin verksamhet och en chans att hitta framtida personal.

– I och med samarbetet kan vi erbjuda feriepraktikplatser inte bara i kommunala verksamheter och ideella föreningar utan även i näringslivet, säger Lisa Hedström.

Målgruppen för Feriepraktik 2018 är ungdomar födda 1999, 2000, 2001 och 2002, folkbokförda i Västerviks kommun. Företagare står för halva kostnaden för feriepraktikanten, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden står för andra halvan. Sista anmälningsdag för de företag som vill ta emot feriepraktikanter är den 1 mars.

För mer information, kontakta gärna

Lisa Hedström, praktiksamordnare Västerviks kommun

Telefon: 0490-25 41 45  Mejl: lisa.hedstrom@vastervik.se

 

Mer information: vastervik.se/feriepraktik

Om författaren