Syftet är att hitta former för och arbeta långsiktigt med evenemang. Genom utveckling av befintliga evenemang, större samverkan mellan aktörer, strategiskt arbete med möten och konferenser samt aktivt arbete med att finna nya målgruppsanpassade evenemang kan fler reseanledningar och nya säsonger skapas.

Inom ramen för evenemangssamordning arbetar vi även med två egna evenemang Visfestivalen på sta’n och Skärgårdsfestivalen. Evenemangskalendern på vastervik.com är en viktig del i arbetet.

Kontakt

Johan Öhrling Elltorp johan.ohrling@vastervik.com  0490-875 12 och Tobias Ahlstedt tobias.ahlstedt@vastervik.com 0490-875 28.

 

 

Ett exempel på arrangemang är Västervik Outdoor som genomförs för andra året våren 2017.

 

västervik outdoor