Näringslivets påverkan av Covid-19 (vecka 1)

Förra veckan lanserade Västervik Framåt, Västerviks Kommun och näringslivsrådet i Västervik en rad förslag på åtgärder som ständigt uppdateras och adderas till utefter det som Covid-19 för med sig. En av åtgärderna var att tidigt och under hela Covid-19:s fortgång kunna fånga upp näringslivets status och behov av lokala initiativ och stöttningar. Barometern Västervik är ett veckoligt batteri av frågor som går ut till hela näringslivet i kommunen. Nu är den första veckans svar summerade.

Frågorna var utformade i två delar. En generell del som samtliga företag svarade på och en nätverksspecifik del som de nätverk som är kopplade till Västervik Framåt svarade på. Det finns cirka 3 000 registrerade företag i Västervik, varav cirka 1 200 omsätter mer än 250 000 kronor. 149 företag har svarat på Barometern Västervik och den skall därför ses som en tendens över statusen för näringslivet i Västervik. Nedan redovisas svaren från den generella delen, de nätverksspecifika frågorna rapporteras direkt till och i dialog med respektive nätverk.

− Barometern Västervik är ett superviktigt verktyg för Västervik Framåt och Västerviks kommun för att se helhetseffekten av Covid-19 på näringslivet i Västervik över tid, men framförallt också för att se vad de olika branscherna eftersöker för insatser här och nu. Vi kommer att köra den här varje torsdag så länge som vi känner att det är nödvändigt. I grunden ställer vi samma frågor varje vecka, men vi ser också att vi behöver justera och skapa nya frågor vecka för vecka allteftersom Covid-19 förändras, säger Thomas Eriksson, vd på Västervik Framåt som på uppdrag av Västerviks kommun tog fram Barometern Västervik 2019.

Ekonomisk påverkan

134 företag svarade på den första frågan och löd: ”I vilken utsträckning har Covid-19 påverkat din verksamhet ekonomiskt hittills?”. På en femgradig skala svarade 46 %, av de totalt antalet svarande, att Covid-19 haft en stor påverkan på deras ekonomi. De branscher som främst påverkats stort är Handel & service, Kultur & Fritid, Restaurang, Boende. Tjänsteföretagen och Evenemang placerade sig i mitten på skalan. Bygg & Transport, Jord, skog & energi, Tillverkning, Fastighetsägare, Gästhamnar har sammantaget en mindre påverkan, även om undantag i grupperna naturligtvis finns.

1= liten/ingen påverkan, 5= stor påverkan

 

Nedskärning av personal

På frågan ”Har du minskat ned på personal på grund av en negativ effekt av Covid-19” svarade 124 företag. 61 procent svarade att de inte hade någon påverkan alls, medan 19 procent svarade en fyra eller femma på den femgradiga skalan och där återfinns mestadels Handel & Service. I mitten placerar sig Restaurang och Boende.


1= liten/ingen minskning, 5= stor minskning

Företagens uthållighet

Den tredje frågan var en fritextfråga och löd: ” Med det läget vi har idag, hur länge kan du driva verksamheten?” Av de 103 svaren så svarar 34 företag att de inte klarar sig längre än tre månader. Majoriteten av dessa 34 företag hittar vi inom Restaurang och Handel & Service.

Andra påverkansfaktorer

Även den fjärde frågan var en öppen fritextfråga där vi undrade över övriga saker som påverkat deras företag hittills under Covid-19. Flera av de 83 svaren var relaterade till färre förfrågningar, färre bokningar, minskade intäkter, mindre personal på jobbet, oro att klara ekonomin, att man undviker fysiska möten, har ändrade rutiner och det är svårt att planera verksamheten. Samtidigt som man också ser att fler gäster vill stötta take away.

Strategi för Covid-19

Vi ställde frågan om företagen har någon strategi för att klara Covid-19. Den samlade bedömningen från den 103 svaren är att många har en strategi för hur de skall klara sig i dagsläget och att strategierna är väldigt hands on och här och nu. Att man parerar vecka för vecka allteftersom Covid-19 utvecklas och i takt med att Folkhälsomyndighetens direktiv förändras och således också konsumenternas beteende.

Lokala initiativ

”Vilka lokala initiativ skulle du vilja se för att hjälpa dig i rådande situation?” löd den sista frågan som ställdes till samtliga svarande. Av de 95 företagen som svarade så eftersökte flera minskade eller slopade kommunala avgifter på så som sopor, serveringstillstånd och tillsyn för uteservering. Man eftersökte också bättre villkor hos banken, hyreslättnader, kompetensutveckling av de som permitterats och mer samverkan. Även fortsatt marknadsföring av Västervik och att lokal media gör en saklig rapportering utan fokus på det negativa som Covid-19 för med sig var också saker man hittade bland svaren.

Svara på den kommande veckans frågor på: barometern.vastervikframat.se

Frågor?
Kontakta Thomas Eriksson, thomas.eriksson@vastervik.com, 0490-875 05

Om författaren