Ledarutvecklingsgrupp i Västervik- fulltecknad

 

Gruppen är nu fulltecknad (2018-06-14)

linneuniversitet

ledarskap

Vill du rekrytera framgångsrika medarbetare? Vill du utveckla ditt ledarskap för framtiden? Vill du utveckla nya produkter eller tjänster?

Välkommen till Linnéuniversitetets ledarutvecklingsgrupp

Ledarutveckling för innovation

En ledarutvecklingsgrupp består av fem till sju deltagare som träffas fyra gånger under max ett år, tillsammans med en processledare, en forskare och två studenter. Du deltar i forskning kring ledarskap. Ladda hem informationsbroschyr (pdf)

Vad kostar det?

Avgiften är subventionerad till 5 000 kronor plus moms.

När börjar kursen?

Gruppen sätts samman under våren med kursstart i augusti 2018.

För mer information/anmälan kontakta Linnéuniversitets Kerstin Årmann, 070-338 43 11, kerstin.armann@lnu.se

 


 

Drivs av Linnéuniversitetet

Ledarutvecklingsgrupperna (LUG) är en del i Centrum för ledarskap i Småland, ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Linnéuniversitetet. Projektet utvecklas tillsammans med verksamma ledare från privat, o entlig och ideell sektor och inkluderar olika aktiviteter med fokus på ledarskap för innovation och entreprenörskap. Lnu.se/centrumforledarskap

linneuniversitetet

regionerna

 

 

Campus_logotyp      

Om författaren