Kurs: Rätt fokus i styrelsearbetet

styrelseklubba

rattfokus

Vill du öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Med kursen Rätt Fokus rustar vi dig med viktiga kunskaper som ledamot för att ge trygghet i en roll som innebär både kontroll och strategisk förmåga. Cirka 7 000 personer i Sverige har sedan starten 2009 gått denna uppskattade kurs för att starta upp eller utveckla befintligt styrelsearbete. Både de kunskaper man får och de diskussioner man har med andra deltagare brukar brukar värdesättas i ett långt perspektiv.

Både första och andra kursdagen hålls i Rådhuset i Västervik.

Start 18 september  08.30-17 .00

(Kursdag 1 av 2, det andra tillfället är den 25 september)

 

KURSINNEHÅLL
Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika moduler:

  • Rätt styrning
  • Rätt bemanning
  • Rätt inriktning
  • Rätt arbetssätt

Kurspärmen du får bygger på dessa moduler. Därutöver ingår boken Vägledning till god styrelsesed och anteckningsblock.

Kontakt

Mer information och anmälan>

Om författaren