Konkurrensfördelar med en mångkulturell arbetsplats

mangkulturell

Uppnå konkurrensfördelar på din mångkulturella arbetsplats.

En mångkulturell arbetsplats är en framgångsfaktor om den styrs av en interkulturellt kompetent ledare. Då ökar kreativiteten och perspektivseendet bland personalen. Resultatet blir nya idéer och tankar, som får er att hitta och nå nya kundkategorier och marknadsstrategier. Det ger konkurrensfördelar och i slutänden en vinstökning.

Regionförbundet i Kalmar län och Västerviks kommun inbjuder näringslivet till en kostnadsfri kompetensutbildning i interkulturell kompetens och ledarskap. Föreläsningen är baserad på forskning och konkret erfarenhet och genomförs av interkulturell expert och coach Madeleine Eriksson.

16 november klockan 17.00-20.00

Plats: Västerviks Stadshotell, lokal Kungsgrundet.

Matig kvällsfika och kaffe/te ingår.

Under kvällen kommer du att få inblick i:

  • Kulturbegreppet, interkulturell kompetens och interkulturellt ledarskap.
  • Den arabiska kulturen.
  • Redskap till att jämföra kulturer.
  • Perspektivbyte – från kulturkrockar till att tillgodogöra sig kompetensen hos människor med olika kulturella rötter.
  • Vår svenska kultur och hur den påverkar vår syn på andra och deras kulturer.
  • Hur man motiverar, uppfattar auktoritet och tid i olika kulturer med fokus på den arabiska och muslimska kulturen.

 

Observera sista anmälning 1 november, först till kvarn gäller…

Länk till anmälan och info hittar ni här >>

 

Om författaren