Konferens: Nya vägar för livslångt lärande

nyavagar maj 2018

Kom till Västervik och delta i nordens viktigaste konferens 16-17 maj 2018

En av de största utmaningarna för mindre kommuner på landsbygder är kompetensförsörjningen.  Vi behöver hitta nya vägar för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling i hela landet.

Geografin spelar idag en avgörande roll för vilka möjligheter individen har att ta del av högre utbildning. Det påverkar näringslivets konkurrenskraft och välfärden runt om i landet – inom allt från industri och tjänstesektor till skola, vård och omsorg.

Nya vägar behövs för en hållbar samhällsutveckling i hela landet. Det kan betyda nya sätt att planera och finansiera högre utbildning. Det kan också innebära mer flexibla former för lärande än de som används idag.

Viktiga och nyttiga teman på konferensen

Konferensen tjuvstartar med mingel på Västervik Resort, kvällen den 15 maj. Det blir ett par spännande och händelsefulla dagar med konferencieren Johan Wester i spetsen. Teman som kommer att belysas och diskuteras under dagarna är Livslångt lärande, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Högre utbildning och Arbetsmarknad, Högre utbildning och god samhällsutveckling i hela landet, Tillgång till högre utbildning och FoU i landsbygdskommuner. Vi arbetar för fullt med programmet och så snart som möjligt kommer mer detaljerad information.

Välkommen hit!

Läs mer på Nya vägars webbplats.

Om författaren