Västervik Framåt AB är personuppgiftsansvarig för bolagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vid frågor – kontakta oss på 0490-875 00 eller info@vastervik.com.

Västervik Framåt samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du tar del av våra tjänster. Till exempel startar eller etablerar ett företag eller event i Västerviks kommun, anlitar våra rådgivning- eller affärsutvecklingstjänster, köper Tjänstebox®, deltar i våra konferenser, nätverksträffar och liknande event, registrerar dig för turism- eller inflyttarinformation eller när du på annat sätt har kontakt med Västervik Framåt. Informationen som samlas in från dig vid ovanstående tillfällen krävs för att Västervik Framåt ska kunna tillhandahålla tjänster, information och erbjudanden och att du som privatperson eller företag ska kunna ta del av dessa.

Västervik Framåt är ett aktiebolag vars syfte är att arbeta med frågor som är centrala för att skapa tillväxt genom näringslivsutveckling, platsutveckling, företagsetableringar, citysamverkan och marknadsföring. Västerviks kommun är bolagets största kund och bolaget ägs av ett 60-tal aktieägare. Förutom aktieägarna har bolaget idag ett 160-tal företag som årligen betalar ett medlemskap – så kallade affärspartners. Med denna finansiering ges möjlighet att finansiera aktiviteter som stärker företagandet i kommunen och en legitimitet att söka medfinansiering hos till exempel Regionförbundet i Kalmar län, Västerviks Kommun, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden med flera. Genom företagens engagemang och extern finansiering kan vi driva aktiviteter och projekt som kommer företagen direkt till nytta.

Personuppgifter som vi samlar in behandlar vi på följande sätt:

Information som lämnas från bolaget hanteras via lagstödet intresseavvägning. Personuppgifter (namn, adress och e-post etcetera) som lämnas i samband med exempelvis prenumeration av nyhetsbrev och publikationer sparas bara så länge du är prenumerant. Du kan helt avanmäla dig från information från oss och då tas alla dina personuppgifter bort i våra system.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till våra seminarier, konferenser, nätverksträffar eller liknande evenemang sparas så länge som det krävs för administrationen och statistikunderlag. Underlagen sparas enligt gällande bokföringsregler.

Vi säljer inte vidare personuppgifter som samlats in.

 


 

Nya Dataskyddsförordningen − GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På Datainspektionen.se kan du läsa mer om vad de nya reglerna innebär.

Guide för dig som är småföretagare

Vad behöver småföretag tänka på för att uppfylla kraven i GDPR? Läs Datainspektionens guide som är framtagen för att hjälpa små företag att förbereda sig inför de nya dataskyddsreglerna.

Länk till guiden.