Framåtblick Kalmar län 13/6

 

framatblick

13 juni i Västervik

Förra årets succé Framåtblick Kalmar län är tillbaka. Med nya aktuella forskare lyfts viktiga samtids- och framtidsfrågor på fyra orter runt om i Kalmar län. Årets tema är samverkan, infrastruktur och innovation kopplat till hållbarhet.

Framåtblick Kalmar Län är ett återkommande samtalsforum där vi tillsammans med Länsförsäkringars Forskningsfond skapar en mötesplats för forskare och samhällsaktörer. Vi diskuterar viktiga samtids- och framtidsfrågor som påverkar Kalmar län. Syftet är att länka forskning och samhälle genom att bidra med kunskap att tillämpa praktiskt på lokal nivå. Årets tema är infrastruktur och innovativ samverkan kring lokala utvecklingsfrågor.

För ett attraktivt Kalmar län
Infrastruktur och samhällsstruktur är viktiga för en regions hållbara tillväxt och för att vara en attraktiv och innovativ plats att bo och jobba i. Ämnet väcker flera intressanta frågor: vilka utmaningar och vilka behov har det lokala näringslivet? Vilka möjligheter finns det för kommuner att utveckla den infrastruktur som behövs för ett innovativt och hållbart samhälle? Kan ett samhälle vidga sin resursbas genom att nyttja samhälls- och infrastruktur på innovativa sätt eller genom samverkan med grannkommunerna och civilsamhället?

Vi fortsätter att lyfta blicken
I år bjuder vi in Professor Brita Hermelin och Docent Josefina Syssner från Centrum för Kommunstrategiska Studier, Linköpings universitet. Forskarna följs av en paneldiskussion med representanter från lokala myndigheter, kommun och näringsliv. Målet är att du som medverkar ska få en uppdatering av senaste forskningen inom ämnet samt inspiration till vad du kan göra för att skapa attraktionskraft i din kommun och bättre kunna attrahera morgondagens arbetskraft.

Vet du någon mer som skulle ha nytta och glädje av detta forum? Sprid då gärna inbjudan vidare i din organisation.

Välkommen till en intressant frukost där vi diskuterar dessa viktiga samtids- och framtidsfrågor och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka vår region.

Anna Blom
vd Länsförsäkringar Kalmar län

brita josefina

Anmälan och program

Vimmerby, Astrid Lindgrens näs, 9 maj
Kalmar, LF-huset på Norra långgatan 17, 31 maj
Borgholm, Strand Hotell, 1 juni
Västervik, Stadshotellet, 13 juniProgram:
7.30-8.00 Frukost och mingel
8.00-9.00 Presentation av senaste forskningsrönen
9.00-10.00 Paneldebatt

Antalet platser är begränsat så först till kvarn. Evenemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande och görs via denna länk

Har du frågor? Hör av dig till: evenemang@LFkalmar.se

 

Vill du läsa mer?

Samlingssida för Framåtblick

Läs mer om Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Om författaren