Fortsatt utveckling av Tjustleden

vandring_christina

Fortsatt utveckling av Tjustleden

Västervik Framåt driver just nu en förstudie med stöd av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden med syfte att skapa ett eller flera underlag till projekt där Tjustleden kommer upprustas, få ökad attraktivitet och synliggöras för ortsbefolkning, besökare och så småningom för nya målgrupper

– Det har identifierats flera utvecklingsbehov på senare tid, säger Christina Thorstensson, projektledare på Västervik Framåt.

Leden har ett ständigt behov av skötsel och förnyelse. Man ser också ett behov att se över finansiering, kvalitetssäkring, marknadsföring, produktutveckling och organisation med mera.

– Vi ser en ökande efterfrågan på utomhusaktiviteter där vandring är en viktig del, både hos nationella och internationella besökare. Vi behöver därför arbeta för en ökad natur- och kulturturism i kommunen. För att kunna marknadsföra leden som tillgänglig och säker i ett lokalt hållbart sammanhang behövs därför ett antal insatser både på kort och lång sikt.

 

Om författaren