Förslag till parkeringsstrategi från Västerviks kommun på remiss

parkering

Skicka eventuella synpunkter till vasterviks.kommun@vastervik.se senast 18 februari 2018.

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2017-11-27, § 425 att remittera ett förslag till parkeringsstrategi för Västerviks kommun. Förslaget är resultatet av ett tidigare uppdrag från kommunstyrelsen från 2014-10-03, § 90.

Frågor under remisstiden kring förslaget kan ställas till:

Bruno Nilsson , tel 0490-254067, e-post bruno.nilsson@vastervik.se eller till

Christer Ramström, tel 0490-257134, e-post christer.ramstrom@vastervik.se

Dokument:

Missiv för remiss 2017-12-18 inkl sändlista
Parkeringsstrategi 171213_remissutgåva
bilar-per-hushall
Gatuparkeringar 2016

Om författaren