Företagsstöd upp till 125 000 kronor

Du som har ett mindre företag kan få upp till 125 000 kronor i företagsstöd om du själv bidrar med lika mycket pengar.

Enskilda firmor och handelsbolag får även räkna med nedlagd tid som medfinansiering. Stödet kan gå till mindre investeringar som bidrar till utveckling av befintlig eller ny verksamhet. Det kan även ingå övriga utgifter som är kopplade till insatsen som exempelvis köp av tjänst och marknadsföringsmaterial. Tag kontakt med Kustlandet (Leader) för mer information, se länkar:
Mer information:

facebook.com/leaderkustlandet

www.kustlandet.com

Om författaren